Voordrachten

Gastspreker

Organiseer je een congres, studiedag of symposium en ben je op zoek naar een inspirerende spreker voor een keynote of workshop over 21e-eeuwse vaardigheden, dan is Hans Hoornstra de man die de bezoekers waardevolle inzichten en praktische handreikingen biedt. Hoornstra belicht de evolutionaire ontwikkeling van vaardigheden. Hij voert je langs ijsberen op de Noordpool, confronteert je met kaartenbakdenkers bij gemeenten, pijplijninnovatie bij bedrijven en besluit met wederkerig lerende organisaties. Onderweg leert hij je óók nog wat droomdenken is. Na een voordracht van Hoornstra is de zaal wakker en geïnspireerd.

Inspirerende keynotes en workshops

Als docent en oprichter van Like2Share kent Hoornstra de onderwijscultuur als geen ander. Als voorzitter van de stichting Digitale Overheid is hij ook goed ingevoerd in de uitdagingen van overheden. Ten slotte kent hij als ondernemer uit eerste hand de dynamiek van het bedrijfsleven. Hij kan als geen ander overbrengen waarom en op welke manier je de juiste houding van wendbaarheid weet te stimuleren in een organisatie.

Vrijblijvend offerte aanvragen

Spreker digitalisering

Digitalisering heeft tot gevolg dat we anders gaan werken. De techniek is niet meer de vertragende factor, maar de mens. In plaats van het veilige thuisgevoel van routine, moet de moderne mens voortdurend omgevingsbewust en alert zijn. Pas wanneer mensen wendbaar worden, heeft het zin om digitale geletterdheid te ontwikkelen.

Hoornstra neemt je aan de hand van anekdotes in zijn lezing mee in de ontwikkelingen van 21e eeuw. De nadruk daarbij ligt op de mens en de vaardigheden die van ons in dit tijdsgewricht worden verlangd. Voor de 21e-eeuwse vaardigheden hadden we namelijk de 20e-eeuwse en daarvoor de 19e-eeuwse. Hoe verhouden die zich tot elkaar?

Hij biedt een verfrissend perspectief op de 21st century skills met het Columbusmodel. Een model dat hiërarchie en samenhang aanbrengt in de schijnbaar toevallige reeks van skills, die we de literatuur en gangbare schema’s tegenkomen.

Vrijblijvend offerte aanvragen

Hans Hoornstra

Als voorzitter van de Stichting Digitale Overheid heb ik ruime ervaring in deze sector. En als ondernemer binnen het onderwijsveld heb ik mijn sporen verdiend met Like2Share en de recente start-up Like2Teach, waarmee wij afstandsonderwijs verzorgen voor scholen die kampen met het lerarentekort.

In samenwerking met Wijnand van Lieshout heb ik een authentieke visie ontwikkeld op personeelsontwikkeling. In ons boek Digitale Intelligentie, mijn lezingen en trainingen breng ik de invloed van digitale ontwikkelingen op vaardigheden op heldere manier in kaart. De historische context en het Columbusmodel zijn eenvoudig te begrijpen (‘dat ik dat niet eerder zag!’) en bieden concrete handvatten voor praktische toepassing.