Opleiding ColumbusCoach Gemeenten

Incompany opleiding ColumbusCoach voor gemeenten

Ingrijpende veranderingen in het sociaal, ruimtelijk en publiek domein in combinatie met digitalisering doen een beroep op een wendbare houding van ambtenaren. Vaak vragen nieuwe vaardigheden, en in het bijzonder digitale vaardigheden van gemeenteambtenaren extra aandacht. Knoppentrainingen beklijven niet. Er is behoefte aan een strategisch en praktisch denkkader om ontwikkelingen te duiden en om medewerkers hierin mee te nemen.

Speel jij hierin een voortrekkersrol binnen jouw gemeente als het gaat om innovatie en digitalisering, of ambieer je deze rol? Dan is deze opleiding voor jou!

De opleiding ColumbusCoach is een opleiding van het Instituut Digitale Intelligentie voor beleidsmedewerkers, adviseurs en leidinggevenden binnen de overheid die zich willen verdiepen in vaardigheden in het kader van verandertrajecten binnen de organisatie. De opleiding is ontwikkeld op basis van het gedachtegoed rondom het Columbusmodel van de 21e-eeuwse vaardigheden, zoals beschreven in het succesvolle boek Digitale Intelligentie (Hoornstra en Van Lieshout, uitgeverij Business Contact, 2019).

Aanleiding

Door de toenemende infiltratie van technologie in onze directe omgeving dreigt de mens de zwakste schakel te worden. In het verleden konden we ons nog aanpassen aan de snelheid en complexiteit van veranderingen. Nu lukt dat vaak niet meer. Het tempo is te hoog. Zo hoog dat dynamiek van verandering de nieuwe status quo is. Om hier als professional mee om te leren gaan is, naast bewustwording en inzicht, een continu proces van leren en verankeren van de juiste vaardigheden noodzakelijk. Voor het toerusten van ambtenaren met de benodigde vaardigheden is een strategisch denkkader onmisbaar. Deze opleiding gebruikt daarvoor het Columbusmodel.

Het model rangschikt 12 vaardigheden in drie domeinen: de stuwende, de verbindende en de dragende vaardigheden. Het domein van de stuwende vaardigheden bevat alle vaardigheden die je nodig hebt om om te gaan met de wind die ons voortstuwt: digitale technologie. Het gebied vóór het schip, is metafoor voor de bestemming. Welke koers zet je uit en waarom? Het omvat vaardigheden waarmee je je kunt verbinden met de toekomst en met anderen. Het water onder het schip omvat de dragende vaardigheden die verbonden zijn met persoonlijke ontwikkeling.

Het is geen toeval dat dit laatstgenoemde ontwikkelingsgebied onder de waterlijn ligt. Ingrijpende veranderingen die vaak digitaal van aard zijn, roepen bij veel organisaties de vraag op: “Hoe zorgen we dat onze medewerkers digitaal vaardiger worden?” Daarbij gaat het natuurlijk niet om het alleen maar digitaal vaardiger zijn, maar om wendbaar te zijn om op alle ontwikkelingen die op gemeenten afkomen in te kunnen spelen en het vermogen om alle vaardigheden in onderlinge context te kunnen ontwikkelen. De training ColumbusCoach is ontwikkeld zodat je zelf een goed gefundeerd antwoord kunt formuleren voor jouw organisatie. Niet iedere organisatie en afdeling heeft dezelfde beginsituatie en ambitie.

Hoe ziet de opleiding eruit?

De opleiding bestaat uit een drietal fysieke bijeenkomsten in kleine groep (ieder van een dagdeel), drie online meetings (ieder van anderhalf uur) en persoonlijke coaching (op basis van behoefte en redelijkheid). Je sluit de opleiding af met een compact plan van aanpak, waarmee je aan de slag kan bij jouw organisatie. Daarnaast ontvang je na het goed doorlopen van de training het certificaat ‘ColumbusCoach’ waarmee je aantoont dat je de theorie rondom het Columbusmodel beheerst en toegerust bent om dit te vertalen naar de beroepspraktijk. Iedere deelnemer ontvangt het boek Digitale Intelligentie, toegang tot de online leeromgeving Academie Digitale Overheid en meerdere whitepapers.

Aanmelden

De belangrijkste opbrengsten op een rij

Historische context

Je leert relevante ontwikkelingen waaronder digitale technologie en te plaatsen in maatschappelijke en historische context. Welke aanwijsbare drivers zijn er, en hoe komt het dat de zogenoemde future work skills, waaronder digitale vaardigheden, steeds belangrijker worden?

Het Columbusmodel

Je doorziet de logische samenhang tussen de stuwende, verbindende en dragende vaardigheden. Je legt verbanden en begrijpt welke aspecten moeten worden geadresseerd voor duurzame ontwikkeling van de organisatie met nadruk op de professionalisering van medewerkers.

Verdieping van inzicht van alle vaardigheden

Je krijgt verdiept inzicht in alle 21e-eeuwse vaardigheden. Je leert om conceptueel inzicht hieromtrent om te zetten naar de dagelijkse praktijk.

Je leert je collega’s mee te nemen

Je loopt voorop. Maar hoe neem je je collega’s mee? Hoe herken je weerstand en hoe ga je hiermee om, zodat collega’s ook enthousiast worden en jij je doel bereikt?

Visie en concreet plan

Op voorhand formuleer je je eigen onderzoeksvraag, die je afstemt met je opdrachtgever (bijvoorbeeld jouw directie). Je bent in staat om een visie op 21e eeuwse vaardigheden te formuleren die aansluit bij de toekomstvisie van jouw organisatie. Je maakt een plan om hiervoor draagvlak te creëren en de toepassing te coördineren. Tijdens het traject maak je een concreet plan waarmee je praktisch aan de slag kunt binnen jouw eigen organisatie.

Direct aanmelden

Programma & kosten

Programma

Deze opleiding wordt voor overheidsmedewerkers exclusief incompany aangeboden. De data van de bijeenkomsten worden in overleg vastgesteld.

Vanzelfsprekend worden bij de fysieke bijeenkomsten de richtlijnen van het RIVM m.b.t. COVID-19 gevolgd. Indien nodig kan het zijn dat fysieke en online bijeenkomsten worden omgedraaid.

Kosten (alle genoemde bedragen excl. BTW)

Minimum aantal deelnemers 10.
Eerste 10 deelnemers €1.750 p.p.
Opvolgende deelnemers € 1.995 p.p.
Maximum aantal deelnemers per groep 15.
Iedere deelnemer ontvangt het boek Digitale Intelligentie (pocket).

Op deze training zijn de algemene voorwaarden van de stichting Digitale Overheid van toepassing.

Aanmelden

Jouw profiel

Je hebt minimaal een HBO-denk en werkniveau. Je loopt binnen jouw organisatie voorop als het gaat om de inzet van ICT en digitalisering. Je volgt ontwikkelingen op de voet en je bent een vraagbaak voor de directie en collega’s. Je merkt in de praktijk dat het moeilijk is om hen te mobiliseren als het gaat om vernieuwing. “Misschien loop ik wel te ver voor de troepen uit”, vraag je je soms af. Je hebt behoefte aan verdieping en een denkkader om de kloof te dichten tussen jou en je collega’s. Je bent leergierig en bent niet bang om in de spiegel te kijken. Je zou graag van je directie de opdracht krijgen om een voortrekkersrol te spelen bij het stimuleren van digitale vaardigheden binnen jouw organisatie. Herken je jezelf hierin, dan is deze opleiding je op het lijf geschreven.

Meer informatie

Trainer & co-trainers

Hans Hoornstra

Hoofdtrainer, auteur Digitale Intelligentie, voorzitter stichting Digitale Overheid

Jannet Koster

Veranderaar Perron2030

Ilona Goessens

Veranderaar Perron2030

Ietze Oostinga

Veranderaar Perron2030

Eric Edens

Veranderaar Perron2030

Nancy Kalbvleesch

Veranderaar Perron2030