ColumbusCoach I

Word specialist digitale geletterdheid

Een opleiding van zes bijeenkomsten op basis van het Columbusmodel waarin je wordt klaargestoomd om het voortouw te nemen bij de implementatie van digitale geletterdheid op jouw school. De volgende cyclus start in september 2024.

De opleiding ColumbusCoach I is een opleiding van het Instituut Digitale Intelligentie voor ICT-coördinatoren, beleidsmedewerkers, digi- en mediacoaches uit het PO, VO en MBO die zich willen verdiepen in digitale geletterdheid en brede vaardigheden in het kader van de ophanden zijnde curriculumvernieuwing. De opleiding sluit aan bij de adviezen van Curriculum.nu en is ontwikkeld op basis van het gedachtegoed rondom het Columbusmodel van de 21e-eeuwse vaardigheden, zoals beschreven in het succesvolle boek Digitale Intelligentie (Hoornstra en Van Lieshout, 2019).

Aanleiding

Op 10 oktober 2019 overhandigden de negen ontwikkelteams van Curriculum.nu hun voorstellen voor de herziening van het curriculum aan minister Slob. Naast vernieuwing in de bekende vakgebieden werd ook een nieuw zelfstandig leergebied geïntroduceerd: digitale geletterdheid. Het voorstel is inmiddels door de tweede kamer, waardoor op termijn alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs dit nieuwe vak op het rooster zullen opnemen.

Digitale geletterdheid bestaat uit 4 vaardigheden: mediawijsheid, informatievaardigheden, computational thinking en ict-basisvaardigheden. De overige skills uit het palet van 21e-eeuwse vaardigheden worden als brede vaardigheden opgenomen in het nieuwe curriculum.

Deze ingrijpende verandering roept bij veel scholen de vraag op: “Hoe brengen we digitale geletterdheid en de brede vaardigheden in overeenstemming met onze visie?” De opleiding ColumbusCoach is ontwikkeld zodat je zelf een doortimmerd antwoord kunt formuleren voor jouw school.

Hoe ziet de opleiding eruit?

De opleiding bestaat uit een drietal fysieke bijeenkomsten in kleine groep (ieder van een dagdeel), drie online meetings (ieder van anderhalf uur) en persoonlijke coaching (op basis van behoefte en redelijkheid). Je sluit de opleiding af met een compact plan van aanpak, waarmee je aan de slag kan op jouw school. Daarnaast ontvang je na het goed doorlopen van de opleiding het certificaat ‘ColumbusCoach I’ waarmee je aantoont dat je het theorie rondom het Columbusmodel beheerst en toegerust bent om dit te vertalen naar de beroepspraktijk. Iedere deelnemer ontvangt het boek Digitale Intelligentie en meerdere whitepapers.

Aanmelden
Ik wil hierover gebeld worden

De belangrijkste opbrengsten op een rij

Historische context

Je leert digitale technologie te plaatsen in maatschappelijke en historische context. Welke relevante drivers zijn er, en hoe komt het dat digitale geletterdheid steeds belangrijker wordt?

Het Columbusmodel

Je doorziet de logische samenhang tussen de stuwende, verbindende en dragende vaardigheden. Je legt verbanden en begrijpt welke aspecten hiervan moeten terugkomen in het curriculum, in de professionalisering van leraren en de organisatie als geheel.

Verdieping van inzicht van alle vaardigheden

Je krijgt verdiept inzicht in alle 21e-eeuwse vaardigheden. Je leert om conceptueel inzicht hieromtrent om te zetten naar de dagelijkse onderwijspraktijk.

Je leert je collega’s mee te nemen

Je loopt in je school voorop. Maar hoe neem je je collega’s mee? Hoe herken je weerstand en hoe ga je hiermee om zodat je collega’s ook enthousiast worden en jij je doel bereikt.

Visie en concreet plan

Op voorhand formuleer je je eigen onderzoeksvraag, die je afstemt met je directie. Je bent in staat om een visie op 21e eeuwse vaardigheden te formuleren die aansluit bij de onderwijsvisie van jouw school. Je maakt een plan om hiervoor draagvlak te creëren en de toepassing in de school te coördineren. Tijdens het traject maak je een concreet plan waarmee je praktisch aan de slag kunt binnen jouw organisatie.

Direct aanmelden

Jouw profiel

Je loopt binnen jouw organisatie voorop als het gaat om de inzet van ICT en digitalisering. Je volgt ontwikkelingen op de voet en je bent een vraagbaak voor de directie en leraren. Je merkt in de praktijk dat het moeilijk is om collega’s te mobiliseren als het gaat om vernieuwing. “Misschien loop ik wel te ver voor de troepen uit”, vraag je je soms af. Je hebt behoefte aan verdieping en een denkkader om de kloof te dichten tussen jou en je collega’s. Je bent leergierig en bent niet bang om in de spiegel te kijken. Je zou graag van je directie de opdracht krijgen om een voortrekkersrol te spelen bij de invoering van digitale geletterdheid in het curriculum. Herken je jezelf hierin, dan is deze opleiding je op het lijf geschreven.

Programma & kosten

Bijeenkomsten

De vijfde cyclus is afgerond. De data waren:

  • Donderdag 2 februari van 12:30 tot 16:30u in Eindhoven (incl. lunch)
  • Donderdag 9 maart van 13:30 tot 15:00u via web conference (online)
  • Donderdag 30 maart van 12:30 tot 16:30u in Eindhoven (incl. lunch)
  • Dinsdag 16 mei van 9:30 tot 11:00u via web conference (online)
  • Donderdag 25 mei van 13:30 tot 15:00u via web conference (online)
  • Donderdag 5 oktober van 12:30 tot 16:30u, in Eindhoven (let op: adres is Bogert 31-14, Eindhoven)

Zesde cyclus start september 2024
Het curriculum van deze opleiding wordt op dit moment geüpdatet. Hiertoe houden we rekening met de nieuwe kerndoelen zoals die worden geformuleerd door SLO, echter waren deze vertraagd. Daarom hebben we besloten om de start van de 6e cyclus van de opleiding uit te stellen tot waarschijnlijk september 2024. De aanmeldingen voor deze cyclus zijn wel alvast geopend, zodat u uw plek alvast kunt vastleggen. Zodra bekend is wanneer de bijeenkomsten zullen plaatsvinden, maken we dat hier bekend.

Kosten

€ 1.995 excl. BTW p.p.
Deelname tweede deelnemer van dezelfde school: €1.750
De dagdelen in Eindhoven zijn inclusief lunch.
Iedere deelnemer ontvangt de pocket van het boek Digitale Intelligentie.

Het is ook mogelijk om deze opleiding in company te houden.
Op deze opleiding zijn de algemene voorwaarden van de stichting Digitale Overheid van toepassing.

Aanmelden