ColumbusCoach II

Opleiding ColumbusCoach II

Een opleiding waarin je wordt klaargestoomd om de opleiding ColumbusCoach I zelf te geven. De belangrijkste 21e-eeuwse vaardigheden worden een tweede natuur, en je wordt optimaal voorbereid om deze zelf ook te doceren, zodat je toegerust bent om de kennis te borgen in je organisatie.

De opleiding ColumbusCoach II is een opleiding van het Instituut Digitale Intelligentie voor deelnemers die eerder de opleiding ColumbusCoach I hebben afgerond. Na het afronden van die opleiding, heb je grondige kennis van de verschillende aspecten van het Columbusmodel. Om zelf gecertificeerd opleider te worden van de methode, is het noodzakelijk om het leertraject ColumbusCoach II te doorlopen. Na afronding van de opleiding ColumbusCoach II ben je namens het Instituut Digitale Intelligentie gemachtigd om de opleiding ColumbusCoach I zelf te geven en het certificaat ColumbusCoach I uit te reiken*. Met deze stap is het train-de-trainer principe voltooid: de organisatie kan nu op eigen kracht het werkveld professionaliseren en certificeren.

Opleidingsinhoud

Tijdens de ColumbusCoach II opleiding ga je de basiskennis en vaardigheden verder verdiepen. Dat gebeurt in twee zeer uiteenlopende richtingen. Enerzijds ga je het Columbusmodel internaliseren door het toe te passen op jouw persoonlijk leiderschap. Dat doe je vooral door minimaal één driedaagse Digitale Intelligentie te volgen. Anderzijds ga je drie specifieke vaardigheden uit het Columbusmodel verdiepen en onderzoeken hoe deze zich relateren tot 1) de organisatie, 2) professionalisering van medewerkers en/of 3) het primaire proces.

Het doet een beroep op nieuwe vaardigheden. Je zou zelfs kunnen zeggen een beroep op een nieuwe vorm van intelligentie: Digitale Intelligentie. Digitale Intelligentie is het vermogen om alert, verstandig en behendig te kunnen schakelen tussen vaardigheden die een digitaal verbonden samenleving van ons vereist. Het Columbusmodel rangschikt de 12 vaardigheden van Digitale Intelligentie in drie verschillende domeinen. De stuwende vaardigheden bevatten de vaardigheden die je nodig hebt om om te gaan met de wind die ons voortstuwt: digitale technologie. De verbindende vaardigheden zijn de vaardigheden die je helpen je te verbinden met de toekomst en met anderen: het gebied van “wij” en “why”. De dragende vaardigheden zijn het domein van persoonlijke ontwikkeling: het wilsaspect.

De opleiding heeft een studiebelasting van ca. 140 uur.

1. Wendbaarheid

Minimaal één keer deelnemen aan de driedaagse Digitale Intelligentie. Hiermee leer je om de Columbusmethode aan te wenden voor de eigen persoonlijke ontwikkeling. Een belangrijk onderdeel daarvan is het onderzoeken en vergroten van de eigen wendbaarheid.

2. Design Thinking

Design thinking (bijvoorbeeld de Groow Toolkit) wordt een tweede natuur. Je kunt er zelf snel mee ontwerpen, maar bent zelf ook bekwaam om hierover trainingen te verzorgen. Je bent dus in staat om de methode in te zetten in professionalseringstrajecten, én ook ben je in staat om deze in te zetten (of hierover te adviseren) in het primair proces binnen het onderwijs (in de klas).

3. Specialisatie op vaardigheden

Specialisatie op minimaal drie vaardigheden binnen het Columbusmodel, waarbij iedere vaardigheid in een ander domein ligt (stuwend, verbindend en dragend). Specialisatie maak je je eigen door:

  1. Literatuurstudie
  2. Praktijkreferentie (toepassen) binnen onderwijs op minimaal één van de drie specialisaties.

4. Proeve van bekwaamheid

Door de specialisatie ben je in staat om over minimaal drie vaardigheden zeer diepgaand te adviseren. Je proeve van bekwaamheid bestaat uit het produceren van drie leermodules (bij voorkeur e-learnings of essentials) voor een zelfgekozen doelgroep. Deze e-learnings worden opgenomen in de Academie Digitale Overheid. De cursist kan zijn of haar eigen cursisten voor de ColumbusCoach I opleiding toegang verlenen tot de Academie, met daarin deze modules.

Aanmelden

Programma & kosten

Indeling van de opleiding

De opleiding bestaat uit zes bijeenkomsten, waarvan drie fysiek en drie online. Iedere deelnemer heeft recht op persoonlijke coaching en begeleiding (naar redelijkheid en behoefte). Verplicht is ook dat de deelnemer één keer de Leiderschapsdriedaagse Digitale Intelligentie volgt. Omdat je inmiddels ervaren bent met Groow en het gedachtegoed van Digitale Intelligentie, is het de bedoeling dat je ook in de rol van co-trainer tijdens de driedaagse Digitale Intelligentie enkele onderdelen invult.

De data en tijdstippen voor de bijeenkomsten worden vastgesteld in overleg met de deelnemers. Er is een minimaal aantal deelnemers van 4 per groep voor de opleiding ColumbusCoach II. De opleiding gaat van start zodra we dit minimum aantal deelnemers hebben bereikt. De Driedaagse Digitale Intelligentie organiseren we regelmatig. Klik hier om te kijken wanneer de volgende editie plaatsvindt.

Kosten

De opleiding ColumbusCoach II kost € 2.950 excl. BTW p.p.
Dit is exclusief deelname aan de Driedaagse Digitale Intelligentie (verplicht).
Na afronding van de opleiding ColumbusCoach II mag je namens het Instituut Digitale Intelligentie de opleiding ColumbusCoach I geven. De enige kosten die daar vervolgens tegenover staan, zijn dat je de certificaten voor degenen die onder jouw begeleiding de opleiding afronden afneemt bij het Instituut. Kosten hiervoor bedragen €250 excl. BTW per certificaat.

Op deze opleiding zijn de algemene voorwaarden van de stichting Digitale Overheid van toepassing.

Direct aanmelden