Happy Columbus Day!

Vandaag is het precies 528 jaar geleden dat Columbus aankwam in Amerika. Columbusdag is geen bekende feestdag in Nederland. Maar als bedenker van het Columbusmodel sta ik er de laatste jaren wel even bij stil.

Terwijl aan de overkant van de grote plas Columbus letterlijk van zijn voetstuk valt, staat Columbus voor mij toch altijd nog voor de meest bekende ontdekkingsreiziger ter wereld en niet per se voor de vleesgeworden onderdrukking van het kolonialisme.

In de tijd dat de meerderheid van de mensen dacht dat de aarde plat was, wist hij koningshuizen te inspireren en scheepsknechten te werven voor een reis naar het onbekende. Met gevaar voor eigen leven en het risico om van de rand af te vallen.

Ik stel me voor hoe Christopher op zijn tenen op het dek heeft gestaan, om zo iets verder over de horizon te kunnen kijken. Het moet een vurig spreker zijn geweest om koningshuizen te kunnen overtuigen en scheeplui te kunnen mobiliseren voor een dergelijk avontuur. Kan je je voorstellen wat er door hem heen ging toen hij vanuit het kraaiennest “Land in zicht!”, hoorde? Hoe moeten zijn benen gevoeld hebben op het strand? Na tweeëneenhalve maand zeilen vaste bodem onder de voeten!

De reis van Columbus laat zich nog het best vergelijken met de maanlanding. Maar daar waar destijds de hele wereld meekeek en de beste wetenschappers ter wereld betrokken waren, was de ontdekking van Amerika toch vooral de vrucht van de ondernemende geest van één persoon. Christopher Columbus.

Het Columbusmodel maakt gebruik van de ontdekkingsreis van Columbus als metafoor voor de de onvoorspelbare wereld waar we vandaag de dag mee te maken hebben. Hieronder een filmpje van drie minuten waarin ik dit uitleg.

Ik prijs me gelukkig dat steeds meer organisaties het Columbusmodel gebruiken als strategisch denkkader voor de toerusting van medewerkers of zelfs de ontwikkeling van hun organisatie in het kader van digitale ontwikkelingen.

Inmiddels is er een rijk palet aan bijeenkomsten en trainingen die gebaseerd zijn op het Columbusmodel:

1. De driedaagse Digitale Intelligentie

Op 10, 11 en 12 november 2021 vindt de Driedaagse Digitale Intelligentie plaats in Zeist: de training bij het succesvolle boek Digitale intelligentie, bedoeld voor leidinggevenden en bestuurders binnen de overheid en het onderwijs.

Het Columbusmodel van Hoornstra en Van Lieshout ligt ten grondslag aan de driedaagse training Digitale Intelligentie. In het model worden de vaardigheden die we nodig hebben in een digitaal verbonden samenleving onderverdeeld in: dragende vaardigheden, verbindende vaardigheden en stuwende vaardigheden. In de driedaagse ligt de focus op de ontwikkeling van de dragende vaardigheden: het vermogen tot wendbaarheid, kritische zelfreflectie, ondernemendheid en creativiteit. Wendbaarheid is de allerbelangrijkste. Het concretiseren van de vraag wat wendbaarheid is, hoe je het zelf ontwikkelt en hoe je als leidinggevende anderen daarbij helpt, is de kern van deze driedaagse. Meer weten? Klik hier of download de brochure.

2. De opleiding Columbuscoach I

Een opleiding van zes bijeenkomsten op basis van het Columbusmodel waarin je wordt klaargestoomd om het voortouw te nemen bij de implementatie van digitale geletterdheid op jouw school.

Een opleiding van zes bijeenkomsten op basis van het Columbusmodel waarin je wordt klaargestoomd om het voortouw te nemen bij de implementatie van digitale geletterdheid op jouw school.
Je loopt binnen jouw organisatie voorop als het gaat om de inzet van ICT en digitalisering. Je volgt ontwikkelingen op de voet en je bent een vraagbaak voor de directie en leraren. Je merkt in de praktijk dat het moeilijk is om collega’s te mobiliseren als het gaat om vernieuwing. “Misschien loop ik wel te ver voor de troepen uit”, vraag je je soms af. Je hebt behoefte aan verdieping en een denkkader om de kloof te dichten tussen jou en je collega’s. Je bent leergierig en bent niet bang om in de spiegel te kijken. Je zou graag van je directie de opdracht krijgen om een voortrekkersrol te spelen bij de invoering van digitale geletterdheid in het curriculum. Herken je jezelf hierin, dan is deze opleiding je op het lijf geschreven. Meer weten? Klik hier voor alle informatie. (Deze training is ook voor overheden beschikbaar, incompany.)

3. De ColumbusXperience

Een kant-en-klare studiedag over de 21e-eeuwse vaardigheden.

De ColumbusXperience is een studiedag die in het teken staat van Digitale Intelligentie en het Columbusmodel. De dag staat in het teken van de ontdekkingsreis, waarbij in groepjes door slimme opdrachten de belangrijkste aspecten van het Columbusmodel bewust worden gemaakt. De deelnemers zijn op een speelse manier samen in de weer, maar er zijn ook momenten van reflectie en duiding, waardoor deelnemers inzicht krijgen en toegerust worden om de vertaalslag te maken naar de klas. Een perfecte combinatie van plezier en professionalisering. Meer info vind je hier.

4. Introductiewebinars Columbusmodel

Nog niet bekend met het Columbusmodel? Op 6 of 8 juli praat ik u bij!

In dit introductiewebinar van een uur licht ik vanuit een historische context toe waarom 21e-eeuwse vaardigheden relevant zijn. Uit het Columbusmodel spreekt samenhang en hiërarchie. Andere modellen voor 21e-eeuwse vaardigheden, zoals dat van SLO en Kennisnet, bespreken vaak wel de juiste vaardigheden, maar zetten ze slechts naast elkaar. Het Columbusmodel schept duidelijkheid in de hiërarchie en onderlinge samenhang van de verschillende vaardigheden. Klik hier voor meer info.

Web Dev
Geen Reacties

Sorry, het reactieformulier is op dit moment gesloten.