De blik tot over de horizon

Met meerdere klanten doorlopen we momenteel trajecten om medewerkers digitaal vaardig(er) te maken. Dit vraagstuk reikt verder dan het aanleren van een nieuw systeem.

Vaak is er voordat men mij belt al het nodige geld besteed aan knoppentrainingen.
Zonder veel effect.

De reden dat schoolbesturen en overheden kiezen voor onze aanpak, hangt ermee samen dat we de weg onderlangs bewandelen: via dragende en verbindende vaardigheden. Dat betekent dat we investeren in het spreken van dezelfde taal, het betekent ook dat we bij aanvang vaardigheden meten met een zelftest (ColumbusKompas) en het goede gesprek faciliteren door middel van Expeditie Columbus (serious gaming).

In dit deel van het traject staat de medewerker zelf centraal, in plaats van de applicatie waar vaak de aandacht naar uitgaat. Het draait om jou! Medewerkers onderzoeken hoe ze in hun werk staan, hoe zij zelf met veranderingen omgaan en bevragen ook hun collega’s. We werpen de blik naar binnen en delen dat met elkaar. Het voelt vaak wat onwennig. Het is een heroriëntatie. Het besef daalt in: ‘Er gaat wat veranderen’. En er is de impliciete boodschap aan de deelnemers: ‘Neem zelf het heft in handen’.

Een volgende stap is het uitnodigen van de medewerker om ‘rechtop te gaan staan’. Vaak zijn vakmensen dagelijks bezig om problemen op te lossen. De blik is als het ware gericht op de ruimte onder direct handbereik: “Wat ga ik vandaag oplossen?”

Wanneer we globale digitale ontwikkelingen willen vertalen naar de praktijk, is het van belang dat de blik van de medewerker ruimer wordt. Het is te overwegen om dat te doen aan de hand van concrete casuïstiek van de werkvloer: bijvoorbeeld aan de hand van de planning hoe de komende maanden een systeem wordt uitgerold. Dat is concreet voor de medewerker. Tastbaar.

De uitdaging is vervolgens om de medewerker uit te nodigen om na te denken over mogelijke ontwikkelingen van de komende jaren. “Als met dit nieuwe systeem deze nieuwe mogelijkheden worden ontsloten, wat betekent dit dan voor ons proces?” of “Wat zou een volgende stap kunnen zijn? Dit systeem zal zich door ontwikkelen. Welke functies zouden handig zijn in de toekomst?”

Het doel is dat medewerkers de blik tot over de horizon richten. In plaats dat medewerkers de regels van een nieuw systeem leren, gaan ze nadenken over mogelijkheden en scenario´s.

Ze denken na over welke keuzes er gemaakt moeten worden. Ze kiezen richting. Ze gaan droomdenken. Er ontstaat eigenaarschap en enthousiasme. Mensen worden duurzaam inzetbaar. Het wordt leuk!

Meer weten? Via onze website kan je informatie vinden over de beschikbare instrumenten en ook zelf direct je eigen Digitale Intelligentie meten. De serious game Expeditie Columbus is vanaf nu leverbaar, dus je kan het zelf eens uitproberen. Of neem contact op om eens van gedachten te wisselen.

Reinier Overtoom
Geen Reacties

Sorry, het reactieformulier is op dit moment gesloten.