Aruba is geen eiland

De afgelopen maanden waren druk. Superdruk. Maar… leuk druk.

Dat komt door een bijzonder project. Voor wie het nog niet weet: het instituut Digitale Intelligentie gaat aan de slag voor een land. Een klein land. Maar niettemin een soeverein land. Aruba.

Aruba telt ruim 100.000 inwoners, met meer dan 80 scholen van basisschool tot universiteit. Er is speciaal onderwijs en ook een Pabo. De toerusting van scholen is heel verschillend. Ik ontmoette schooldirecteur Sheila met talent voor fondsenwerving, waardoor in iedere klas van haar school een digibord hangt en ieder kind beschikt over een eigen tablet. Maar dit is niet de regel. Integendeel. Daar waar wij soms klagen over wifi, wordt op veel scholen geklaagd over stroom.

De leraren zijn heel erg betrokken en gepassioneerd. Niet zelden gebruikt een leraar de eigen vakantietoelage voor de aanschaf van een smart-TV in de klas. Ja, dat lees je goed. Vakantiegeld.

De economie van het eiland leunt vrijwel volledig op het toerisme. Dat maakt kwetsbaar, zoals bleek tijdens de coronacrisis. De Amerikanen bleven thuis, waarmee de belangrijkste levensader werd dichtgeknepen. Desalniettemin ziet de regering van het eiland kansen. Vooral in de mogelijkheden van de digitaal verbonden samenleving. Want in de digitaal verbonden samenleving is Aruba geen eiland, maar verbonden met de hele wereld.

Aruba heeft ondernemers nodig die meer doen dan afwachten tot de cruiseschepen de haven binnenlopen. Ondernemers met een blik tot over de horizon op zoek naar kansen van de digitale werkelijkheid. Daarom moeten we de nieuwe generatie toerusten met digitale geletterdheid, moet de regering van Aruba gedacht hebben. Het is noodzakelijk om de economie van Aruba te diversifiëren. Dat is ook waar minister Geoffrey Wever van Economische zaken (foto) zich hard voor maakt.

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Onderwijs speelt een belangrijke rol in deze opgave. De Directie Onderwijs deed onderzoek, vergeleek verschillende visies met betrekking tot ontwikkeling van 21e-eeuwse vaardigheden en op een goed moment namen ze een besluit: het eiland moet digitaal intelligent worden.

En toen kreeg ik een telefoontje van Kurt. Kurt Thomas is een energieke duizendpoot die op Aruba een voortrekkersrol vervult op het gebied van digitalisering. Of ik beschikbaar was voor het verzorgen van trainingen van het Arubaanse onderwijs.

Inmiddels is de eerste week van opleiden achter de rug. De eerste training verzorgde ik samen met Marc van Maastricht. Er volgen er nog drie. Verspreid over de komende acht maanden. De trainingen en opleidingen zijn gericht op de ontwikkeling van visie, leiderschap en wendbaarheid op strategisch en tactisch niveau. Maar ook de vertaling naar het operationeel niveau, met aandacht voor de implementatie van digitale geletterdheid in het curriculum. Een flinke klus.

Een groep van ca. 20 beleidsadviseurs, leraren en ICT-coördinatoren volgen de opleiding ColumbusCoach 1. Ze maken een plan voor de organisaties waar ze werken. Een deel van hen stroomt door naar Columbuscoach 2, waarna zij zelfstandig eigen medewerkers kunnen opleiden tot ColumbusCoach 1. Tussentijds geen we ook aan de slag met de bestuurslaag: er is een driedaagse Digitale Intelligentie in oktober, die ik samen met Ecem Kok zal verzorgen, waar we samen gaan onderzoeken wat deze transitie betekent voor de koers van hun organisatie en het leiderschap dat daarbij hoort. Dus we werken bottom-up én top-down.

Om te zorgen dat de trainingen niet als druppels zijn op een gloeiende plaat, maar duurzaam impact maken, knoop ik aan de serie trainingen altijd de nodige dagen of zelfs een week vast. Ik benut die tijd om in gesprek te gaan met bestuurders, lezingen te geven voor organisaties en bij schoolbesturen.

Daarnaast sluiten we lokale initiatieven aan, zoals Full Stack Vision, een drijvende kracht achter Coder Dojos op het eiland. Jonge kinderen maken speels en zonder kosten kennis met de digitale wereld, door aan de slag te gaan met Raspberry Pi.

Het eiland is geen eiland! Het is net zozeer verbonden met de hele wereld als Nederland. We gaan de uitdaging aan om de nieuwe generatie toe te rusten om kansen te benutten, waarmee Aruba vitaal en zelfstandig de toekomst tegemoet kan zien.

Reinier Overtoom
Geen Reacties

Sorry, het reactieformulier is op dit moment gesloten.