HiRT

Wanneer de i het hart van je organisatie raakt

Speciaal voor overheden

Innovatie wordt meestal geschreven met de hoofdletter I van ICT. Hoe kunnen we onze mensen beter voorbereiden en toerusten? In samenwerking met Native Consulting ontwikkelden wij speciaal voor overheden het programma HiRT. HiRT kunt u zien als vertrekpunt van een traject met concrete opbrengst: digitaal vaardige medewerkers.

HiRT biedt een antwoord op deze vraag. Uw afdelingen HR en IT slaan met HiRT de handen ineen om het voortouw te nemen in de veranderopgave van de organisatie.

Door nieuwe IT systemen verandert het werk. Dat is voor medewerkers ingrijpend. En verwarrend voor leidinggevenden omdat medewerkers die in een privéomgeving met plezier gebruik maken van digitale toepassingen, daar aan de andere kant van het loket, als professional, moeite mee hebben. Native Consulting en het instituut Digitale Intelligentie bieden gezamenlijk het programma HiRT aan voor overheidsorganisaties, die niet alleen systemen willen innoveren, maar ook willen investeren in de ontwikkeling van digitale vaardigheden van medewerkers.

Het verschil maken

Voorheen konden de afdelingen HR en IT los van elkaar functioneren, maar innovatie die door digitale technologie gedreven wordt, heeft een veel grotere impact op werkprocessen en mensen dan eerdere transities. De stap van een typemachine naar een standalone computer was bijvoorbeeld minder ingrijpend dan de huidige overstap naar datagedreven werken. Digitale transitie betekent niet alleen het optimaliseren van taken maar vooral het opnieuw ontwerpen van processen met grote consequenties voor het handelingsperspectief en vaardigheden van medewerkers.

De afdelingen HR en IT staan daarom voor een gemeenschappelijke veranderopgave. Samen vormen ze de innovatiemotor van de organisatie. Een goede afstemming tussen deze twee afdelingen is een voorwaarde voor een succesvolle digitale transitie. De samenwerking tussen HR en IT heeft niet langer het karakter van twee sprinters in een estafetteteam, waarbij ieder zijn eigen afstand loopt en het stokje overdraagt. De samenwerking waar behoefte aan is, is co-creatie waarbij HR en IT gezamenlijk nadenken over de impact van nieuwe processen en de toerusting van medewerkers, die daarvoor nodig is. Met deze doelstelling voor ogen is het HiRT programma ontworpen.

Meer info