ColumbusKwartet

Dezelfde taal leren spreken

Wanneer teams aan de slag gaan met de 21e-eeuwse vaardigheden, dan is het belangrijk om dezelfde taal te spreken. Iedereen heeft automatisch associaties bij nieuwe vaardigheden. Iedereen gebruikt zijn eigen idioom en het komt niet zelden voor dat wanneer dezelfde termen worden gebruikt, bij doorvragen blijkt dat mensen iets anders bedoelen. Dus voordat je een plan maakt, begin met het afstemmen van de taal. Onderzoek samen wat de 21e-eeuwse vaardigheden zijn en ga dezelfde taal spreken.

Een manier om dit spelenderwijs te doen is door gebruik te maken van het ColumbusKwartet. Dit is een kaartspel, waarbij iedere vaardigheid vier kaarten telt die samen een kwartet vormen: definitie, in kindertaal, verdieping en vraag. Het 13e kwartet beslaat de domeinen: de dragende, verbindende en stuwende vaardigheden en het historisch model, op basis waarvan we aantoonden dat nieuwe vaardigheden noodzakelijk zijn. Tijdens het spelen wordt de tekst van de kaart telkens hardop voorgelezen, waardoor de deelnemers spelenderwijs dezelfde definities en achterliggende gedachten leren kennen bij alle vaardigheden uit het model.

Het kwartetspel is gemaakt met grote, goed leesbare kaarten, gedrukt in sprekende kleuren.

Koop een kwartet