ColumbusKompas

Weet waar je staat

Met het ColumbusKompas breng je 21e-eeuwse vaardigheden expliciet in kaart.

Aanleiding

Wanneer een organisatie zich bewust wordt van de noodzaak om nieuwe vaardigheden en attitudes bij medewerkers te ontwikkelen, dringt de vraag zich op hoe je dit doet. Het Columbusmodel (Digitale Intelligentie, Hoornstra en Van Lieshout, 2019 uitgeverij Business Contact) biedt een strategisch denkkader waarmee professionals grip krijgen op dit vraagstuk. Het ColumbusKompas is een praktisch instrument om ermee aan de slag te gaan.

Sturen op soft skills

Omdat de 21e-eeuwse vaardigheden een breed spectrum beslaan en bovendien meer dan de helft van de vaardigheden zogenoemde soft skills zijn, is het moeilijk om te sturen op de ontwikkeling van deze vaardigheden. Het gevaar bestaat dat de 21e-eeuwse vaardigheden een lege modeterm wordt. Goed gemotiveerde medewerkers doen aan ‘cherry picking’ en gaan aan de slag met de vaardigheden die het meest concreet zijn, verzameld in het begrip digitale geletterdheid. Anderen slaan de ogen ten hemel wanneer nieuwe vaardigheden weer eens ter sprake komen en zetten de hakken in het zand.

Wat is het ColumbusKompas?

Het ColumbusKompas is net als een regulier kompas een meetinstrument waarmee je kunt bepalen of je op koers bent. Met het ColumbusKompas is het mogelijk om alle 21e-eeuwse vaardigheden expliciet in kaart te brengen. Daarmee is het ColumbusKompas een ontwikkelinstrument. Of toegepast in een onderwijscontext: een formatief toetsinstrument. Je stelt ermee vast waar een manager, medewerker, leraar, leerling of student zich bevindt in relatie tot het leerdoel van een specifieke vaardigheid in een brede context. Het geeft bovendien feedback over wat er nodig is om dit leerdoel te bereiken.


Het ColumbusKompas is dus een ontwikkelinstrument, waarmee de 21e-eeuwse vaardigheden SMART worden. Omdat het ColumbusKompas is gebaseerd op de metafoor van de ontdekkingsreis biedt het ook een prettige context voor ontwikkelgesprekken (bijvoorbeeld: “Wat komt er op je af?”, “Heb je een helder doel voor ogen?” en “Ervaar je voldoende ruimte om vrij te bewegen?”).

Welke zee bevaar je?

De uitslag van het ColumbusKompas geeft ook een indicatie over welke houding je hebt in je werk. Sta je open voor verandering? Ben je altijd nieuwe dingen aan het proberen? Of bewaak je juist de kwaliteit binnen je team? Hoe jij in je werk staat, wordt weergegeven in een kruisdiagram, gebaseerd op het model van de vier zeeën. Klik op onderstaande knop om hier meer over te lezen.

Model van de vier zeeën

Hoe werkt het?

Het ColumbusKompas werkt met vragensets. De sets bevatten vragen over alle vaardigheden uit het Columbusmodel, en na afloop ontvang je een uitslag die aangeeft in welke vaardigheden je uitblinkt, en waar nog wat werk aan de winkel is. De uitslag geeft ook adaptieve feedback voor de vaardigheden. Ten slotte geeft de uitslag weer in welke zee je vaart. Er zijn vragensets voor algemene werkvelden, maar het is ook mogelijk om vragensets op maat te ontwikkelen. Je kunt zelf een toegangscode kopen in de webshop, maar je kunt ook een licentie afnemen voor je hele organisatie. In dat geval kun je groepen medewerkers bevragen, gemiddelde resultaten inzien en zelfs meerdere meetmomenten kiezen. Maak vaardigheden inzichtelijk en bespreekbaar met het ColumbusKompas!

Maak je eigen ColumbusKompas

Er zijn inmiddels vragenlijsten ontwikkeld voor onderwijzend personeel en medewerkers bij gemeenten, provincies, zorg en waterschappen. Uiteraard is er ook een algemene lijst voor professionals. Koop een licentie voor het ColumbusKompas, en klik op een van de onderstaande knoppen om de zelftest te doen.

Wilt u een  vragenlijst op maat maken, zodat u uw medewerkers direct kunt bevragen op gebieden die aansluiten bij de dagelijkse praktijk bij uw organisatie? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.