ColumbusKompas

Weet waar je staat

Met het ColumbusKompas breng je 21e-eeuwse vaardigheden expliciet in kaart.

Aanleiding

Wanneer een organisatie zich bewust wordt van de noodzaak om nieuwe vaardigheden en attitudes bij medewerkers te ontwikkelen, dringt de vraag zich op hoe je dit doet. Het Columbusmodel (Digitale Intelligentie, Hoornstra en Van Lieshout, 2019 uitgeverij Business Contact) biedt een strategisch denkkader waarmee professionals grip krijgen op dit vraagstuk. Het ColumbusKompas is een praktisch instrument om ermee aan de slag te gaan.

Sturen op soft skills

Omdat de 21e-eeuwse vaardigheden een breed spectrum beslaan en bovendien meer dan de helft van de vaardigheden zogenoemde soft skills zijn, is het moeilijk om te sturen op de ontwikkeling van deze vaardigheden. Het gevaar bestaat dat de 21e-eeuwse vaardigheden een lege modeterm wordt. Goed gemotiveerde medewerkers doen aan ‘cherry picking’ en gaan aan de slag met de vaardigheden die het meest concreet zijn, verzameld in het begrip digitale geletterdheid. Anderen slaan de ogen ten hemel wanneer nieuwe vaardigheden weer eens ter sprake komen en zetten de hakken in het zand.

Wat is het ColumbusKompas?

Het ColumbusKompas is net als een regulier kompas een meetinstrument waarmee je kunt bepalen of je op koers bent. Met het ColumbusKompas is het mogelijk om alle 21e-eeuwse vaardigheden expliciet in kaart te brengen. Daarmee is het ColumbusKompas een ontwikkelinstrument. Of toegepast in een onderwijscontext: een formatief toetsinstrument. Je stelt ermee vast waar een manager, medewerker, leraar, leerling of student zich bevindt in relatie tot het leerdoel van een specifieke vaardigheid in een brede context. Het geeft bovendien feedback over wat er nodig is om dit leerdoel te bereiken.


Het ColumbusKompas is dus een ontwikkelinstrument, waarmee de 21e-eeuwse vaardigheden SMART worden. Omdat het ColumbusKompas is gebaseerd op de metafoor van de ontdekkingsreis biedt het ook een prettige context voor ontwikkelgesprekken (bijvoorbeeld: “Wat komt er op je af?”, “Heb je een helder doel voor ogen?” en “Ervaar je voldoende ruimte om vrij te bewegen?”).

Welke zee bevaar je?

De uitslag van het ColumbusKompas geeft ook een indicatie over welke houding je hebt in je werk. Sta je open voor verandering? Ben je altijd nieuwe dingen aan het proberen? Of bewaak je juist de kwaliteit binnen je team? Hoe jij in je werk staat, wordt weergegeven in een kruisdiagram, gebaseerd op het model van de vier zeeën. Klik op onderstaande knop om hier meer over te lezen.

Model van de vier zeeën

Hoe werkt het?

Het ColumbusKompas werkt met vragensets. Er zijn vragensets op ieder niveau: strategisch, tactisch en operationeel. Speciaal voor het onderwijs komen er ook sets voor leerlingen. Deze sets sluiten aan bij het nieuwe leergebied digitale geletterdheid en de zogenoemde brede vaardigheden met het oog op de implementatie van de nieuwe doorgaande leerlijnen. Het invullen van een vragenlijst duurt niet langer dan 20 minuten. Op basis van de antwoorden geeft het ColumbusKompas een uitslag, die intuïtief leesbaar is. Het ColumbusKompas waardeert de ontwikkeling van iedere vaardigheid ten opzichte van het gewenste niveau en geeft adaptieve feedback.

Maak je eigen ColumbusKompas

Er zijn inmiddels vragenlijsten ontwikkeld voor onderwijs, gemeenten, provincies, zorg en waterschappen, en er is een algemene lijst voor professionals. Koop een licentie voor het ColumbusKompas, en klik op een van de onderstaande knoppen om de zelftest te doen.

Strategisch inzetten in de organisatie

Het ColumbusKompas in het Onderwijs

De zelftest kun je individueel doen, maar organisaties kunnen het instrument ook inzetten bij strategische personeelsontwikkeling. In dat geval neem je een licentie af. Bij het afnemen van een licentie wordt er waardevolle managementinformatie verzameld organisatieniveau, op afdelingsniveau en op het niveau van het individu. Want het is waardevol hoe groepen zich tot elkaar verhouden. Niet iedere afdeling heeft dezelfde begeleiding nodig.

Het is voor de individuele deelnemer vaak ook heel verhelderend om de eigen positie verbeeld te zien ten opzichte van het team en de hele organisatie. In de praktijk blijkt dat simpelweg de bevestiging van de eigen positie door de test, zelfvertrouwen geeft. Het startpunt is helder. In dat kader is het kompas uitermate geschikt als nulmeting.

De test geeft aanleiding voor een goed gesprek over vaardigheden, bijvoorbeeld in ontwikkelgesprekken of door gamification met Expeditie Columbus, wat hier speciaal voor is ontwikkeld. Voor de leidinggevende is het een praktisch instrument om de ontwikkelbehoefte van medewerkers te concretiseren, want uit het kompas blijkt heel duidelijk welke vaardigheden goed zijn ontwikkeld en welke aandacht verdienen.

Bij een licentie is het ook mogelijk om eigen varianten van de vragenlijst in te laden, waardoor de opbrengsten van ontwikkeltrajectenkunnen longitudinaal worden gevolgd. Verder krijgt u bij het afnemen van een licentie ook een training van een uurtje, waarin u zelf de beheerderskant leert te gebruiken. De kosten zijn gebaseerd op staffels: wanneer het aantal respondenten toeneemt, daalt de prijs.

Vraag een offerte aan

Er is een speciale versie ontwikkeld voor het onderwijs (vanaf bovenbouw basisschool). Vanzelfsprekend werken we voor deze doelgroep met eigen op de leeftijd afgestemde vragenlijsten. Het kompas is hier een formatief toetsinstrument, waarmee de leraar zich ervan verzekert dat het hele palet van de 21e-eeuwse vaardigheden (dus niet alleen digitale geletterdheid) wordt opgenomen in een lessencyclus. De eerste scholen doen hier vanaf schooljaar 2021/22 ervaring mee op. Wilt u meer weten, dan brengen wij u graag met hen in contact.

Bekijk onderstaande video van een gesprek met Desi van Waaijen, die op twee scholen is begonnen met het ColumbusKompas.