Nieuws

Met meerdere klanten doorlopen we momenteel trajecten om medewerkers digitaal vaardig(er) te maken. Dit vraagstuk reikt verder dan het aanleren van een nieuw systeem. Vaak is er voordat men mij belt al het nodige geld besteed aan knoppentrainingen. Zonder veel effect....

Lees Meer

Overheden onttrekken zich niet aan het tekort op de arbeidsmarkt. Nieuw talent is niet gemakkelijk te vinden. Eenmaal binnengehaald, dan is boeien en binden een opgave. Het verloop is groot. De maatschappelijke opgaven van de overheid doen een beroep op de innovatieve kracht van medewerkers. Maar wanneer meer dan 60% van de medewerkers ouder is dan 45 (en meer dan 30% van het totaal zelfs...

Lees Meer

Met interesse heb ik de nieuwste publicatie van Kennisnet gelezen: krassen op het dashboard. Zoals altijd prachtig vormgegeven, goed gestructureerd en prima leesbaar. Remco Pijpers buigt zich over de vraag wat de invloed is van adaptieve leersystemen, en impact ervan op de rol van de leraar. De toon die Kennisnet met dit rapport doorzet is in essentie filosofisch en ethisch van aard....

Lees Meer

Wat is computational thinking? Of hoe leg je wendbaarheid uit? Digitale Geletterdheid en de 21e-eeuwse vaardigheden vormen een oerwoud van begrippen. Het is niet gemakkelijk om je weg erin te vinden, laat staan om het aan leerlingen uit te leggen. Als je het niet uit kan leggen aan een kind, dan snap je het zelf misschien niet goed genoeg. Daarom ben ik bezig om het...

Lees Meer

Organisaties veranderen niet. Mensen veranderen. Soms vergeten we dat wel eens. Vooral wanneer processen veranderen en we meer met digitale systemen gaan werken. Als voortrekker denken we nog wel eens: “Als mijn medewerkers het nieuwe systeem even leren, dan kunnen we snel de volgende stap zetten.” - Naïef....

Lees Meer

Wij stuurden onze kinderen naar de Vrije School. Nu de één op de HU zit en de ander in de brugklas, plagen ze mij er wel eens mee. Een van de overweging destijds die meespeelden bij de schoolkeuze, was de nadruk op de eenzijdig cognitieve ontwikkeling in het reguliere onderwijs. Daar wilden we verre van blijven. Ik heb er geen spijt van. Ik ben het goeddeels...

Lees Meer

"Kepala Ketjoe. Kepala Ketjoe. Kepala Ketjoe." Het jochie achter hem siste hem dit nu al een klein uur onophoudelijk toe. Op een goed moment was het genoeg. Hij draaide zich om en sloeg zijn lei zo hard op het hoofd van de boosdoener, dat het lijstje om zijn hoofd bleef hangen. Kepala keju betekent: kaaskop. De driftkikker was mijn vader op zijn eerste schooldag, het...

Lees Meer

De keizer voelt zijn uur naderen. Op zijn de borst heeft zijn zoon zijn hoofd te rusten gelegd. Hij hoort hem zachtjes snikken. Niets kan hem nu nog voorbereiden op de immense taak die hem binnen enkele ogenblikken toe zal vallen. Terwijl de vader als een zegening teder door het haar van zijn zoon strijkt, spreekt hij zijn laatste woorden: “Om het land goed te...

Lees Meer

Gemeenten hebben te maken met ingrijpende veranderingen. Dit komt niet alleen door nieuwe wetgeving, zoals de recente WMO, Jeugdwet en de op handen zijnde Omgevingswet. De mogelijkheden van ICT en internet veranderen de relatie met burgers en bedrijven fundamenteel. Van oudsher heerst binnen overheden een behoudende cultuur. Bij de opgaven waar gemeenten zich vandaag voor gesteld zien, hoort mogelijk een andere houding. Gemeenten kunnen hun...

Lees Meer