Blog

De blik tot over de horizon

Met meerdere klanten doorlopen we momenteel trajecten om medewerkers digitaal vaardig(er) te maken. Dit vraagstuk reikt verder dan het aanleren van...

Lees Meer

Welke zee bevaar je?

Organisaties veranderen niet. Mensen veranderen. Soms vergeten we dat wel eens. Vooral wanneer processen veranderen en we meer met digitale systemen...

Lees Meer

Datakolonialisme

"Kepala Ketjoe. Kepala Ketjoe. Kepala Ketjoe." Het jochie achter hem siste hem dit nu al een klein uur onophoudelijk toe. Op...

Lees Meer

De stervende keizer

De keizer voelt zijn uur naderen. Op zijn de borst heeft zijn zoon zijn hoofd te rusten gelegd. Hij hoort hem...

Lees Meer

De drievlaksambtenaar

Gemeenten hebben te maken met ingrijpende veranderingen. Dit komt niet alleen door nieuwe wetgeving, zoals de recente WMO, Jeugdwet en de...

Lees Meer