Academie Digitale Intelligentie

Academie Digitale Intelligentie

De Academie Digitale Intelligentie is een innovatief leerplatform dat is ontwikkeld ter ondersteuning van opleidingen van het Instituut Digitale Intelligentie. De Academie bestaat uit een digitale leeromgeving met interactieve modules over verschillende vaardigheden uit het Columbusmodel. De Academie heeft tot doel professionals toe te rusten met de zogenoemde Future Work Skills. Hiermee ondersteunen we onderwijsinstellingen en (semi-)overheidsorganisaties bij de transitie die noodzakelijk is vanwege de verregaande digitalisering van onze samenleving.

De Academie verzorgt blended modulair onderwijs. Er zijn e-learnings die individueel kunnen worden doorlopen in een relatief korte tijd, maar er zijn ook grotere modules, die idealiter worden doorlopen in groepen, in een combinatie van online en offline studie, onder begeleiding van een coach. De toerusting gaat verder dan het verwerven van kennis of het zich eigen maken van een werkwijze. Er ligt ook sterke nadruk op de dragende en verbindende vaardigheden, waarin het gaat om ingrijpende veranderingen in attitude, overtuiging en gedrag. De modules zijn divers en mediarijk. Samenwerken en interactieve multimediale werkvormen maken een belangrijk onderdeel uit van het leertraject.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de Academie, de mogelijkheden of de kosten, neem gerust contact met ons op.

Neem contact op
Inloggen Academie

SkillsTown

De Academie is opgezet in samenwerking met SkillsTown. SkillsTown is dé online opleider voor professionals. Via on demand learning stelt SkillsTown bedrijven, organisaties en hun medewerkers in staat om mee te bewegen met de continu veranderende wereld om hen heen.

In de vorm van honderden online trainingen die in verschillende leervormen worden aangeboden, speelt SkillsTown in op nieuwe én eigen manieren van leren in elke levensfase van organisatie en medewerker. Om zo kennis en skills te vergroten, verandervermogen te stimuleren en bij te dragen aan aantrekkelijk werkgeverschap.